Finansiering af bolig

Finansiering af bolig

Finansiering af bolig er som regel en kompliceret sag. Som udgangspunkt kan man låne 80% af købesummen i et realkreditinstitut. Realkreditlånet kan være fastforrentet eller rentetilpasset. Der kan vælges mellem forskellige løbetider hvor 30 år er den mest anvendte. Det er også stadig muligt at vælge afdragsfrihed i op til 10 år på sit realkreditlån. Hvis du vælger et rentetilpasset lån eller flexlån, som det også kaldes kan du fastsætte renten i 1,2,3 eller flere år.

Lån penge

Hvis du vælger at renten skal fastsættes hvert år en såkaldt etter, så kender du kun renten ét år frem (med de seneste ændringer i betingelserne fra Realkreditinstitutterne, så har rentetilpasningslån på kun ét år en forhøjet bidragssats). Til gengæld får du den laveste rente på markedet (sådan er det i øjeblikket og det har det været i de ca. 15 år flex / rentetilpasningslån har eksisteret). Usikkerheden for låntager er hvis renten stiger pludseligt og de derfor kan se frem til en højere rente året efter. Her er det vigtigt at holde hovedet koldt og sammenligne det med den rente et fastforrentet realkreditlån havde på det tidspunkt rentetilpasningslånet blev optaget.

Eksempel: Hvis du optager et rentetilpasningslån til 2% i rente og renten på et fastforrentet er 4,5% i rente, så er det jo ikke en katastrofe hvis dit rentetilpasningslån skulle stige med ½ – 1 % i løbet af et par år. Det vil stadig være billigere end hvis du havde optaget et fastforrentet. Skulle rente stige til over 4,5% (som i eksemplet), så er det først et problem hvis renten bliver deroppe så længe at du går glip af den besparelse du har haft de første år. Regnskabet kan faktisk først gøres op når lånet er indfriet for det kan jo senere falde til et lavt niveau igen. Med andre ord skal der være luft i økonomien. Din privatøkonomi skal kunne bære at betale et fastforrentet lån, så vil det være nemmere for dig at klare evt udsving i renten.

Billig lån

Nogle realkreditinstitutter tilbyder nu rentetilpasningslån med fast ydelse. Det betyder at hvis renten stiger, så er ydelsen uændret, men løbetiden forlænges. Der er mange flere forhold som for eksempel muligheden for at konvertere et fastforrentet til en lavere restgæld ved rentestigninger mv. Det vil vi ikke komme ind på her. Det er de færreste der har 20% af husets købepris i kontanter. Der vil derfor i mange tilfælde blive behov for en efterfinansiering. Finansiering af bolig er består derfor af 80% realkreditlån og 20% efterfinansiering.

Efterfinansieringen kan bestå af:

  1. Kontant udbetaling
  2. Boliglån / sælgerpantebrev
  3. Banklån eller Forbrugslån

Det billigste vil oftest være at finansiere boligen i banken. Men hvis der er problemer med at låne i banken til finansiering af ny bolig skal du tænke dig grundigt om hvis du overvejer at finansiere det med et forbrugslån. Det er meget meget dyrere end et boliglån og hvis banken siger nej bør du overveje om det er fordi de ud fra en objektiv vurdering af din økonomi har konkluderet at du ikke har råd til den pågældende bolig.

Hvad kan du gøre? Find en billigere bolig. Spare noget mere op. Få yderligere indtægt. Det er de overordnede parametre som du kan ændre på og som kan forbedre din privatøkonomi. (indlæg revideret 23-05-2014)

Skrevet af
Andreas Linde
Hjem » Nyheder og artikler » Finansiering af bolig