Undgå topskat med solenergi investering

Solenergi investering

Obton Solenergi Italien er et investeringsprojekt hvor der bliver holdt godt øje med risiciene og som giver et højt afkast. Italien har en grøn politik, som giver fordele til dem som producerer strøm fra blandt andet solcelleanlæg. Prisen på strømmen er meget attraktiv. Obton forventer ifølge deres budget et gennemsnitligt årligt udbytte på mere end 15% over 20 år. Med den turbulens der har været på aktiemarkederne de seneste år, og med de økonomiske udsigter der stilles investorerne i udsigt, så lyder afkastet fra Obton som et rigtig godt alternativ til aktieinvestering. Investering i solenergi vil være et godt supplement hvis man ønsker at sprede risikoen i sin investeringsportefølje. Obton opremser en række fordele ved at investere i solenergi.

Fordele ved investering i solenergi

  • Højt gennemsnitligt udbytte hvert år på 15% i 20 år
  • Indskuddet tilbagebetalt
  • To gange om året får investorerne udloddet fri likviditet
  • Obton går foran med et godt eksempel og investerer selv 5% i projektet
  • Projektet er uafhængig taf konjunkturer
  • Investerer du i solenergi har du indirekte indflydelse på udledningen af CO2
  • Minimumstegningen er på 400.000,- kroner.

Rådgivning

Obton tilbyder at rådgive dig inden du giver endeligt tilsagn til investeringen. Dette tilbud er værd at tage med. Du kan begynde med at bestille yderligere materiale om Obtons Solenergi projekt. Du vil blive tilbudt at få en opringning.
Giv ikke endelig tilsagn, før du har undersøgt alle forhold om investeringen grundigt og eventuelt indhentet en second opinion.
Vær også opmærksom på at minimumstegningen er på 400.000 kroner i frie midler eller pensionsmidler. Hvis du ikke råderet over et beløb af den størrelse er der ingen grund til at bestille prospektet.

Rådfør dig med din revisor eller advokat inden du foretager en investering af denne art. Kender du ikke firmaet som står bag investeringen så brug lidt tid på at lære dem at kende.

Undgå topskat

Projekterne fra Obton udbydes i forskellige selskabsformer. De projekter som udbydes som K/S selskaber henvender sig primært til investorer med høj indkomst som betaler topskat og til virksomheder med behov for skattemæssige afskrivninger.

A/S projekter er velegnet til placering af frie midler eller pensionsordninger. De kan også med fordel erhverves af selskaber. Afkastet i denne konstruktion afregnes kontant som udbytte.

Det kan sidestilles med at købe en aktie på børsen. Det er en passiv investering. Aktieselskabet varetages af Obton.

For yderligere information og rådgivning henviser vi til Obton’s rådgivere.

Om Obton A/S

Vi har lavet en siden om Obton A/S – læs om Obton og om deres investeringsprojekter. Følg linket eller klik på menupunktet Investeringstips.

Lån penge
Skrevet af
Andreas Linde
Hjem » Nyheder og artikler » Undgå topskat med solenergi investering