Hvilke forsikringer skal børnefamilien have?

Hvilke forsikringer skal børnefamilien have?

Når man går fra to til tre, er det vigtigt at være bevidst omkring, hvordan jeres forsikringer dækker den lille ny. Hvis uheldet er ude, og en af jer eksempelvis mister jobbet, bør I sikre jer, at jeres familie er dækket ind rent økonomisk. Vi har skrevet en lille guide med nogle af de vigtigste pointer, som I bør være opmærksomme på. 

Hvis en af jer mister jeres arbejde 

Det er et stort økonomisk ansvar at få et barn. Alle udgifter bliver større, hvorfor det især er vigtigt, at I har en indkomst, der kan dække jeres forbrug. Det første, som I bør gøre for at sikre jer selv og jeres børn, er derfor at melde jer ind i en a-kasse. På den måde er I sikret dagpenge, hvis en af jer mister jeres arbejde.

Det er også en god idé at tegne en ulykkesforsikring. Den dækker, hvis en af jer kommer ud for en ulykke og får varige men, der gør det umuligt at varetage et arbejde. 

Derudover bør I gøre jer nogle overvejelser omkring, hvordan jeres forhold til jeres bank er. Hvis I for eksempel kommer i den uheldige situation, at en af jer mister jobbet, er det vigtigt, at I har et godt økonomisk fundament. Hvis jeres bank ikke kan imødekomme jeres behov, kan det være en god idé at skifte bank.

Hvad er vigtigt, hvis jeres barn kommer til skade eller bliver syg?

Det er ikke kun en god idé at tegne en ulykkesforsikring til forældrene – det er også en rigtig god idé at tegne en til jeres børn. En børneulykkesforsikring dækker nemlig jeres børn, hvis de kommer til skade eller får varige men. 

Den gælder både i daginstitutioner og i skolen, hvilket er en vigtig faktor. Det er nemlig her, børnene ofte leger og kommer til skade. Og skulle jeres børn for eksempel komme til skade i en fodboldkamp i frikvarteret, er de dækket af deres børneforsikring. 

Hvis en i familien forvolder skade 

Det er som regel aldrig med vilje, når man kommer til at ødelægge andres eller egne ting. Og børn er ikke altid helt opmærksomme på deres handlinger og måde at reagere på. Hvis de for eksempel leger hos deres venner og kommer til at ødelægge noget, er det derfor vigtigt at være forsikret. 

Med familieforsikringen sikrer I som familie både jeres egne ting og andres. Familieforsikringen er nemlig både en indboforsikring og en ansvarsforsikring. På den måde er I forsikret, hvis jeres børn kommer til at ødelægge noget i hjemmet eller hos andre. 

For at skabe et overblik over jeres økonomi og de forskellige forsikringer er det en god idé at lave et budget. Med et gratis budgetskema kan I meget nemt skabe et overblik over jeres udgifter og dermed se, hvordan jeres økonomi ser ud inklusive forsikringer.

I værste fald – en eller begge forældre dør

Hvis I skulle komme i den tragiske situation, at en eller begge forældre dør, er det utrolig vigtigt, at I har sikret jeres børn. Ved at sikre jeres børn giver I dem de bedste forudsætninger for deres fremtidige liv. 

I kan blandt andet tegne en livsforsikring, som gør det muligt for de efterladte at få udbetalt en sum penge, hvis en eller begge forældre dør. Derudover bør I som forældre gøre jer nogle overvejelser omkring, om I vil giftes eller ej. Hvis I vælger ikke at blive gift, bør I lave et testamente, som sikrer jer og jeres børn. 

Jeres pension kan også sikre de efterladte. De kan blandt andet få udbetalt en månedlig børne-, samlever- eller ægtefællepension. For at blive klogere på, hvordan jeres pension dækker, er det en god idé at snakke med jeres pensionsselskab. Derudover kan I som børnefamilie få mange gode råd til, hvorfor I bør forsikre jer, samt hvilke forsikringer der er gode for netop jeres familie.

Skrevet af
Andreas Linde
Hjem » Nyheder og artikler » Hvilke forsikringer skal børnefamilien have?