Småsager: Konflikter om mindre beløb

konflikter

Som menneske er det ikke uundgåeligt, at man til tider ender i konflikt med andre. Nogle konflikter er dog mere krævende end andre. Hvis du er havnet i en uenighed, som kræver juridisk hjælp, kan det være svært at vide, hvilken slags sag, det egentlig drejer sig om. Hvornår er sager småsager? Og hvad indebærer det, at det er småsager?

En sag, der ikke kan behandles af klagenævnet, kan bringes for en domstol. Dette kaldes for småsagsprocessen. Småsagsprocessen kan benyttes, hvis der er opkrævet mindre end 50.000 kr. Derudover kan småsagsprocessen også bruges, hvis der ikke kræves et beløb, men kræves en bestemt handling af den tiltalte. Processen behandles ved domstolene, og denne proces er som oftest også billigere i sagsomkostninger, da det ikke kræver en advokat. 

Småsager som sagsøger

Hvis du ønsker at anlægge en småsag, starter du med at indsende din sag på minretssag.dk. Her logger du ind med dit NEM-idog indsender herefter din stævning med relevante informationer. Herefter modtager modparten stævningen i sin e-boks. Resten af forløbet i sagen kommunikeres gennem minretssag.dk.

Det koster 500 kr. at anlægge en småsag. Selvom det er en forholdsvis billigere sagsomkostning end ved mange andre sager, kan det ikke undgås, at der vil være et beløb at skulle betale.

Står du og mangler penge til at finansiere din småsag, har vi afdragsfrie lån her hos Pengeinfo, så du kan komme i gang med din sag hurtigst muligt.

Småsager som sagsøgte

Hvis du har modtaget en stævning i din e-boks i en småsagsproces, har du syv dage til at kvittere, at du har modtaget stævningen. Hvis du ikke gør dette, vil retten tage over og på anden vis sørge for, at du kvitterer for modtagelsen af stævningen. Herefter har du 14 dage til at fortælle din version af sagen og fremlægge dokumentation. Herefter vil retten videre finde ud af, hvad der skal ske med sagen.

Hvis ikke din version bliver afsendt inden fristen, bliver det erklæret som en udeblivelsessag, og hermed vinder sagsøger sagen. 

Sagens forløb

Det er rettens ansvar at forberede dig på sagen, uanset om du er sagsøger eller sagsøgte. Derfor skal der først ske en afklaring i, hvor uenigheden ligger mellem sagsøger og sagsøgte, og derfor bliver begge parter kontaktet. Herefter skal der forberedes bevismateriale. Som udgangspunkt ønsker retten at indgå et forlig mellem sagsøger og sagsøgte så tidligt som muligt i forløbet, og det er oftest også udfaldet af småsagsprocessen, at der allerede indgås et forlig i de forberedende samtaler.

Hvis ikke forliget indgås i de forberedende samtaler, indsamler retten alle informationerne på skrift; det, der kaldes en skriftlig fortegnelse. Herefter vil der blive indkaldt til hovedforhandling. Igen vil begge parter skulle berette om henholdsvis deres version og dokumentation i sagen. Retten vil stadig forsøge at indgå et forlig, men lykkes dette ikke, tages sagen op til dom. Det vil sige, at retten afgør sagen inden for 14 dage.

I hovedforhandlingen kan det være en god idé at tage kontakt til en advokat, selvom det ikke er påkrævet.

Retten kan også pålægge, at man skal repræsenteres af en advokat, hvis de slår fast, at man ikke er i stand til at håndtere sagen på egen hånd uden hjælp fra en advokat. Det skal dog siges, at der er faste takster på advokater i en småsagsproces, og det omhandler de antal timer, som det tager at komme igennem hovedforhandlingen. Hvis du alligevel mangler penge til at finansiere din advokat, har vi hos Pengeinfo nogle lånetilbud, der nemt og hurtigt kan hjælpe dig videre.

Hvis du taber din sag, er det muligt at anke dommen til landsretten.

Skrevet af
Andreas Linde
Hjem » Nyheder og artikler » Småsager: Konflikter om mindre beløb